2 thoughts on “Hướng dẫn sữa máy in canon 2900 báo lỗi Fixing unit error (erro code : E000 0000)

  1. video như con cặc, cái lỗi này do hộp quang nha, còn cách sửa hộp quang thế nào thì méo biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *