3 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng trigger trong PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016✔

  1. Ad ơi cho mình hỏi 1 tí. Mình có 1 hiệu ứng làm mãi k đc. Trc đây thấy có ng làm mà h tìm k đc. Muốn đưa chuột vào 1 đối tượng ( k cần click) thì sẽ tự động show ra các đối tượng đã đc đặt trước đó. Giúp tớ với. Đang cần lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *