3 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng proshow producer 7.0 từ a đến z

  1. cho hỏi tại sao khi phát video lại có chữ bản quyền ở trên video và làm thế nào để loại bỏ cái chữ đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *