13 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mathtype – Mới nhất – Đầy đủ nhất

  1. A ơi, e đang gõ công thức toán thì tự nhiên những biểu tượng để gõ công thức toán học của e bị mất, giờ không gõ được công thức toán học thì phải làm sao để lấy lại các biểu tượng đó ạ

  2. bạn ơi cho mình hỏi tại sao con trỏ của mathtype không cho mình nhập vào, lỗi ở đâu vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *