10 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng công cụ cơ bản trong Photoshop phần 1 (Nhóm công cụ zoom)

  1. cho e hỏi nếu phần mềm mà vô edit -> preferences -> rùi đến tools mà k có hiển thị thì làm sao a

  2. Em đang dùng cc15 trong mục " hand tool " tới phần xoay hình như anh chỉ dẫn máy báo:" kg thể hoàn thành yêu cầu của bạn bởi vì nó là một cửa sổ làm việc, trong đó cho phép open GL. Anh chỉ em với cảm ơn nhiều !

  3. thank bác, khi nòa cól ink phần 2 pm a nazzz, e là bộ đội nên ko thể onl chỉ thi thoảng  đc sử dụng mạng thôi hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *