8 thoughts on “Hướng dẫn lập trình Web Service và LINQ

  1. bài giảng của thầy rất hay, giọng nói của thầy thật dễ nghe. Cám ơn thầy đã chia sẽ kiến thức

  2. Thầy ơi, trong ví dụ này thầy sử dụng luôn database sql server trong máy, nhưng nếu tách riêng cái database (file mdf) ra thì em lại làm không được (Thay vì chọn sql server lúc add connection, thì ta chọn sql server database file). Khi web service chạy, nó luôn báo lỗi Invalid value for key 'attachdbfilename'. Chắc là hỏng mất connection string hả thầy, em search thấy người ta nói cậy, nhưng không ai sửa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *