38 thoughts on “Hướng dẫn làm video ảnh ghép nhạc trên iPhone | Giống Việt Mix Plus | HTA TV

  1. Anh lấy link nhạc khung với cả hiệu ứng ở đâu ạ… e làm được 1 nửa rồi nhưng mà k biết lấy mấy cái kia ở đâu nên chưa làm được

  2. Kin nó cũng có tỉ lệ ảnh 1.1 rồi còn vào kia lz nữa, ảnh thì chỉ cần một cái là kéo dài ra là dk,ô đi chọn cả mấy chục cái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *