2 thoughts on “Hướng dẫn làm thiên nga 3D Origami cực đẹp

  1. Bạn cho mình hỏi Sao mình làm y chang vậy mà phần bụng trước ko nhọn như của bạn nó tròn tròn nhìn xấu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *