5 thoughts on “Hướng dẫn kéo dài chân (Photoshop) – Thiên Lãm

  1. Bạn ơi sao lúc mình bấm Ctr T,nó ra 1 cái khung chéo nhưng nó bao hết cả tấm hình,chứ nó k bao riêng cái layer mà mình chọn vậy bạn,giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *