Hướng dẫn giải đề thi chứng chỉ A tin họcHướng dẫn giải đề thi tin học chứng chỉ A hướng dẫn các bạn giải đề thi chứng chỉ A tin học đầy đủ, rõ ràng. cách định dạng bảng tính, sử dụng các hàm thành thạo trong excel, ôn thi, vận dụng vào công việc thực tế. Cách sử dụng các hàm sum, hàm average, hàm sumif, hàm left, hàm right, hàm mid, hàm vlookup, hlookup, vẽ biểu đồ trong excel, chức năng truy xuất dữ liệu trong excel, chức năng lọc Advanced để truy xuất dữ liệu trong kế toán.

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *