8 thoughts on “Hướng dẫn ghép mặt bằng nội thất kiến trúc bằng photoshop

  1. Link thư viện nhé:
    https://drive.google.com/file/d/1ia4BtTNFIVkGo7qZXAvTLAW3vbSOuADk/view?usp=sharing
    Sắp tới mình có dạy online free cho người mới bắt đầu, chữa bài cho từng người, ai hứng thú không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *