26 thoughts on “Hướng dẫn đổi hình và đổi icon trên ứng dụng của Android

  1. Đổi xong r ra ngoài cũng thấy những thứ đổi cũng ok nhưng riêng free fire thì đổi xong không vào được thì phải làm sao ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *