4 thoughts on “hướng dẫn chơi cốt truyện của epic battle fantasy 4 tập 1

  1. hj bạn mình cũng chơi nhưng mình tìm búa đập đá hoài ko ra,nhieu khi muốn xóa game luôn đó.hicc,ban giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *