19 thoughts on “Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng link trên Thiên Thần Channel

  1. Add có thể chỉ mình cách tải bằng ios được k . Làm theo hướng dẫn mà ios k tải được 🙂

  2. Tụi nó chịu xem hướng dẫn thì xem videos là biết tải còn tụi nó k muốn xem vidos hướng dẫn nữa tụi nó cũng không biết tải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *