45 thoughts on “Hướng dẫn chế mâm Rcb 5 cây bản 1.4-1.6 cho Winner | Rcb Bản nhỏ | Bùm Tv

  1. Nói chậm chậm thôi đại ca nói nhanh thế kkk vải không thấy mõi miệng à tôi xem clip nào cũng thấy nói nhanh như két

  2. Cơ hẳn mâm 6cây cho winner k dùng cho an toàn.xài đồ đôn chế lm gì cho mất đi độ an toàn nhỉ.ý kiến riêng mn đừg gạch đá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *