3 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt và jailbreak iOS 12 3 13 2 2 bằng Checkra1n trên máy Mac

  1. Bài viết hướng dẫn chi tiết nhé:
    http://tenovi.net/posts/huong-dan-cai-dat-va-jailbreak-ios-123-1322-bang-checkra1n-tren-may-mac-1573442344.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *