46 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2007

  1. Link download đây nhé các bạn.
    https://drive.google.com/file/d/1qd-W13n1aE0ND0lNNYy4NJ5VqWW6yziT/view
    Các bạn click vào link rồi click vào nút "Tải xuống" là download được nhé.

  2. dịt mọe tao nghỉ học, bắt thực hành bài trình chiếu mà gặp toàn máy hỏng. Về nhà cài đặt bắt nhập product key mà tao tìm hoài chẳng thấy đâu, tao đau đầu cả tuần này. Lên trường thì bị chửi vì ko làm bài th. Dịt mọe tao ức chế lắm rồi, viết ra cha hả giận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *