10 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Activinspire từ trang chủ

  1. https://support.prometheanworld.com/download/activinspire.html?custom_lang=vi
    nhập email của bạn khi đăng ký!!

  2. bạn ơi cho mình hỏi sao mình cài xong thì thấy có biểu tượng của fan mềm activ bên góc fải màn hình (khung có chữ x de mình định vị bằng) nhưng khi mình restart lại máy thì bị mất cái biểu tượng đó. nên lúc cắm vào bảng thì con chuột bị lệch 1 khúc hoàng 10cmmà k sao chỉnh lại được giờ mình fải làm sao?

  3. This version good work updating version download here-> https://yadi.sk/d/Uo9ZU5GU3NGtDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *