3 thoughts on “Hướng dẫn cách sử dụng hàm int trong Excel

  1. anh ơi anh giải dum em câu này đi ạ, em giải toàn báo lỗi không à. Tính cột thuế =trị giá *mức thuế
    nếu ký tự đầu của mã hàng là " B" và kho là "NB" thì tính mức thuế là 3% của trị giá
    nếu ký tự đầu của mã hàng là "B" và kho là "Cl" thì tính mức thuế là 2% của trị giá, còn lại thì lấy thuế 1% của trị giá, em cam ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *