3 thoughts on “Hướng dẫn cách làm diều giấy hình máy bay #13

  1. Pen hãy thả diều maý bay thử coi nó bay có cao không nhé!
    Ai đồng ý thì hãy điểm danh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *