31 thoughts on “Hướng dẫn chọn đồ câu cá

  1. Cần câu máy ngang mình dùng để lắp máy đứng được ko ạ, ngược lại cần máy đứng có thể lắp máy ngang ko

  2. Chọn cần nhưng vấn đề là chọn với giá bao nhiêu.mọi người đăng kí kênh e nhé😂

  3. k giỏi ngoại ngữ AD à.Tui nghe như vịt nghe sấm.Tiếng Thái nghe thì thôi rồi.!dc cái là đồ câu đẹp thật.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *