24 thoughts on “How to make Chibi Totoro 3D Origami – Hướng dẫn xếp Totoro Chibi

  1. e thấy chị làm dể quá mà e làm hổk đc rùi chị ui mong chị ra nhìu video gấp giấy orirami cho tụi e cùng xem ạ…😄😄😄

  2. Ad ơi em ko hiểu ở chổ lúc 2:22 ấy ạ 1:16 miếng ghép/ hàng,2->8 miếng ghép/ hàng ấy ạ lúc ad làm tới miếng ghép màu đỏ r ad đưa nguyên nhiều cái vào nên e k bt là cần bao nhiêu miếng ghép hợp lại để thành hình ạ mong ad trả lời giúp em

  3. không hướng dẫn từ đầu đố ai biết được 😬😡😠😟😕😣😤😫😖💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👻👻👻👻👻👻💀💀💀💀💀💀👻💟👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎💫👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅

  4. E nên mua giấy loại nào đây ad ơi ??? Loại giấy e đang sử dụng là giấy a4 mềm xấu và không đủ màu cho e xếp =[[

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *