7 thoughts on “How To Hook Snails For Carp – Fishing Bait – Cách móc mồi Ốc

  1. Đánh lancer mà móc ốc vào ntn dk ko ad. Mà cho e hỏi tiếp là đasy nhiều bùn có nên đánh lục ko ạ

  2. chào bác bác cho em hỏi bác chút em hay câu cá trắm ốc bằng cần câu tay bác có bài mồi nào nhạy chỉ cho em với cảm ơn bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *