HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA – BÒ CẠP VÀNGSinh viên liên kết quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế được trải nghiệm trong không gian làng quê hữu tình nam bộ, khu du lịch sinh thái BÒ CẠP VÀNG, được hoạt động trong các trò chơi mang tính chất hội nhóm, giúp gắn kết tình đồng đội, tình bạn giữa sinh viên các lớp với nhau.

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *