47 thoughts on “Hàng víp đấu trường tho mo 🐓🏆😍❤️💕⭐️

  1. cha bay mẹ lắc mới sinh ra giống siêu vip này.dân chơi gà ko phải ai củng sở hửu dc chien ke như vầy.

  2. Nó nghe mấy con kia gáy nó lắc đầu hk, ý nó muốn nói là tụi bây hk đủ đẳng cấp zoi tao hihi

  3. Con gà vàng căt lăc măt hôm đá giãi đi bui rôi
    Còn con này chăc 26 tháng 9 đi theo dâu chân cua đàn anh nó
    Hôm đá giãi 15 tháng 9 có 3 con gà lăt măc ko con nào ôm cua khõi

  4. Mình có 1con gà khét 2 k9 nó ngủ như chết,1thang chỉ thấy ngủ 1 lần, mình a đã ăn 1 cái khoảng 25 tr, hiện giờ 2mua rưỡi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *