HẢI SẢN HÒN RƠM MŨI NÉ – PHAN THIẾT 2019Mua Hải sản nấu ăn tại chỗ luôn, ngon hết thảy, đừng mua mua con buộc dây thun mà chết, tốt nhân mua hải sản đang sống, mấy con chết ăn thúi hoắc… Đừng ham rẻ, đừng mua chỗ mấy quán Bờ Kè nó chém cho nát đầu. Cứ ra chỗ Bãi biển Hòn Rơm mua mà ăn. Mấy quán Bờ Kè nó chém gấp 4 lần đấy Bà Con ah.

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *