29 thoughts on “Hài cũ mà hay – Trúng Số – Nhóm hài Hoàng Sơn

  1. bjò nhóm hoài linh. tran thanh và trường giang nó phủ sóng hết rồi.. lấy đất diễn đâu cho mấy hài này…. 14 năm về trước xem hài xong zô lớp nhái lại cho bạn bè xem… cười vui lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *