3 thoughts on “Giới thiệu về tiểu thuyết TRĂM NĂM CÔ ĐƠN – Gabriel García Márquez

  1. Rất hay. Thanks ad. Các bạn cũng có thể tải truyện về đọc tại đây nhé: http://thichsach.com/ebook/tram-nam-co-don/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *