9 thoughts on “[ Gil Lê ] – Quá trình tập gym của Gil Lê

  1. Một nửa đàn ông Việt nam tiếc đức ruột khi xem gil tập ghim . Vì họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy gil mặc váy nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *