14 thoughts on “Giải đề thi phần Excel _Đề 01

  1. Thầy ơi, cột thành tiền em hiểu và bấm giống như thầy nhưng nó ra kết quả ko giống thầy là do như thế nào?

  2. thay oi, sao so lieu chi phi xet nghiem em go 40000 no ra 12:00 AM la sao vay thay. em moi hoc ecxel nen chua hieu ro thay ak

  3. Thay oi tinh don gia dua theo thang vi du nhu thag:1,2,3…thi minh cong thuc sao vay thay.vd:ma hang la x(xi măng) ban ngay 20/04/1999 thi don gia tinh theo thang 04 la 10,000 dong

  4. anh nên tải bản excel nên để mọi người cùng làm thì sẽ tốt hơn nhiều.Vừa xem clip vừa được thực hành luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *