3 thoughts on “Giải đề thi mẫu Excel 1. Ôn thi chứng chỉ A tin học quốc gia phần Excel, tin học văn phòng

  1. Thầy ơi, em nhập công thức số tuần giống của thầy nhưng kết quả lại ra Value. em định dạng ngày khai giảng và bế giảng là custom dd/mm/yyyy nhưng lại ko có số 0 trong tháng. vd như 10/06/2003 thì lại cho kết quả là 10/6/2003. Mong được thầy giải đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *