34 thoughts on “Giá Xe Sonic 150 cuối Tháng 10/2019 Sonic 2020…

  1. Gần đủ lúa rồi haha tết thiếu 1 ít mà tui thích quá nên tui tính góp về tết chạy luôn chứ nghiện quá rồi

  2. Cái của lợ lay máy kêu hú hơn xe tăng mua gì phí tiền Chỉ có thằng hon da mới sản xuất da dược thôi còn tệ hơn thằng tàu dịt con cụ thằng hon da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *