2 thoughts on “Ghép loa đạt yêu cầu là cả 1 nghệ thuật.Bose 701 1 lỗ biết ghép nghe hay như 701 2 lỗ.Lh:0972958970

  1. Bose 701 này so với 10.2 cả 2 sery thì ngang nhau trên cùng 1 amply. Dòng bose m rất thich tiếng bass mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *