21 thoughts on “[GALA CƯỜI 2003] Cơn Lốc Điện Thoại – Nhóm hài Hữu Lộc

  1. Phải chi chú Hữu Lộc còn thì bây giờ đã có biết bao tác phẩm hài xuất sắc, chú là một nghễ sĩ tài năng, nhớ chú.

  2. Long đẹp trai, Hữu Lộc, Chí Tài, Hoài Linh, Hoài Tâm chỉ nhìn mặt + nghe giọng nói thôi đủ hài rồi 😀

  3. Anh Hữu Lộc diễn hay ghê , chết rồi tiếc quá , ảnh còn sống diễn còn hay hơn Long đẹp trai với Hoàng mèo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *