1 thought on “Gà đòn tông tử. Trại gà đòn nghệ an zalo 0394284687. Mơ tía chân vàng gà 9 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *