23 thoughts on “Flying Paper Helicopter | NGUYENVT

  1. Bạn nào làm chưa được thì để 2 quạt sát 2 phía tường là được. Dùng 1 quạt thì phòng phải thật cao và rộng

  2. Khi bật quạt hướng vào góc tường , gió từ quạt thổi vào góc tường tạo thành gió quẩn, nhờ đó mà chong chóng quay xoay theo hướng gió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *