15 thoughts on “EzCast USB xuất hình lên TV từ điện thoại Android

  1. BẠN ƠI CHO HỎI SAO CỦA MÌNH IPHONE NÂNG LÊN IOS 11 KHI BẬT AIRPLAY THÌ KHÔNG TÌM RA ANYCAST VẬY CÒN TRÊN IOS 10 VẪN KẾT NỐI VÀ XEM BÌNH THƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *