10 thoughts on “Exciter 135 từ 57zz lên 62zz bài touring phượt xa bài bền giúp xe khoẻ hơn tại Dinh Trung

  1. a ơi.. xe e 130..đời 2011..muốn lên hơi 150 hay hơi 175cc được không ạh.. vì đi lâu giờ nó yếu quá rồi muốn đại tu nâng cấp luôn ạh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *