Đường phố Vũng Tàu sau Giỗ Tổ Vua Hùng Vương | 15.4.2019 | Vung Tau City Tour 2019Đường phố Vũng Tàu sau Giỗ Tổ Vua Hùng Vương | 15.4.2019 | Vung Tau City Tour 2019
————————————————————-
Cẩm nang du lịch qua videos.
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019 #VungTauCityTour2019

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

4 thoughts on “Đường phố Vũng Tàu sau Giỗ Tổ Vua Hùng Vương | 15.4.2019 | Vung Tau City Tour 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *