4 thoughts on “Du lịch Núi Cấm bằng cáp treo có gì hay

  1. Cáp treo đi tiện và nhanh giá cả cũng phải chăng. mọi người muốn trải nghiệm leo núi thì mình có thể đi bộ lên

  2. Một địa điểm du lịch đẹp,một quang cảnh qúa tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *