3 thoughts on “Du Lịch Khu Di Tích Pác Bó Tỉnh Cao Bằng Một Ngày Mệt Mỏi

  1. chưa một lần đk lên thăm pác bó. cảnh đẹp và mát mé quá cám ơn bạn đã chia sẻ video hữu ích cho mọi người cùng xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *