5 thoughts on “Du lịch Hàn Quốc. Kinh nghiệm du lịch Busan phần 1.Busan có gì

  1. ủa, bạn ở HN hay HCM mà chỉ có VN Air bay thẳng Busan?. HN chó Vietjet cũng bay thẳng Busan mà. Mình đi hồi tháng 6 vừa rồi luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *