22 thoughts on “Du Lịch Cần Giờ Và Ăn Hải Sản | Chợ Hải Sản Hàng Dương Cần Giờ | Funny Video | BD Du Ký #1

  1. Thích Cần Giờ đó là hải sản tươi ngon giá rẻ. Cuối tuần du lịch xuống đó như 2 bạn quá đã luôn.

  2. Nghe tiếng chợ này lâu rồi đó bạn, nhìn toàn hải sản ngon, hẹn một ngày gần nhất mình sẻ đến đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *