1 thought on “Dự án phát triển trồng dưa và cà chua ở xã Quyết Tiến huyện Quản Bạ – Ngày 30/6/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *