22 thoughts on “Doremon trở về tương lai tập cuối cảm động /Nobita chiến thắng Chaien

  1. Ai cũng có 1 người b thân lúc nhỏ, nhưng rồi thời gian qua đi họ không còn làm b mk nữa, gặp nhau coi nhau như 2 người xa lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *