24 thoughts on “ĐỔI GIÓ CÂU LÓC TRÊ TAI TƯỢNG HỒ PHÚ LỘC BÌNH QUỚI (1/8/19) | BẮT K KỊP LUÔN| CÁI KẾT QUÁ ẤN TƯỢNG

  1. Đi câu về là làm clip đăng liền cho ae luôn
    Quay bằng dt nên làm clip nhanh lắm
    Ae thông cảm do chân đau và k có ng nhiều nên clip quay phần lên cá chứ k quay phần cá ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *