38 thoughts on “Đổi Font chữ cho iphone , ipod & ipad

  1. máy mình là ios 9.0.2 sau khi mình đổi font thì chỉ trong chrom vs 1 số ứng dụng khác thay đổi font còn nt hay fb vẫn font mặc định là sao bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *