7 thoughts on “Đội CSGT số 11 kịp thời xử lý ổ trâu, ổ gà, đảm bảo ATGT

  1. Người làm việc tốt thì phải khen . Còn ăn cắp ăn cướp thì phải lên án 👆đó là quy luật tất yếu rồi

  2. Truyền hình người đưa tin sao lại có mặt kịp thời thế. Hay là sắp đặt rồi để đưa tin lên. Tôi cũng làm hành động như thế nhiêu lần mà kg có truyền hình người đưa tin đưa tôi lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *