7 thoughts on “Đọc truyện Tuổi thơ dữ dội – phần 15

  1. Nghe đến đoạn Lượm cho con Béc giê ăn quả bồng nóng mà không nhịn được cười. Truyện hay quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *