31 thoughts on “Đồ lưu niệm khi đến khu du lịch Fansipan.

  1. Đồ lưu niệm khi đến khu du lịch Fansipan -sapa. thấy đẹp cho mình một like và một đăng kí…chúc mọi người xem video vui vẻ.

  2. Wa đồ lưu niệm rất nhiều và đẹp chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc like 👍👍👍👍😍😍😍😍😻😻😻😻chuông 🔔🔔🔔🔔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *